خط مشی کوکی ها

ما از کوکی ها استفاده می کنیم

وب‌سایت یا ابزارهای شخص ثالث آن از کوکی‌هایی استفاده می‌کنند که برای عملکرد آن ضروری هستند Eclipse Casino Batumi

این سایت فقط ممکن است از CMS استاندارد ساده، Google Analytics، Google Maps، Facebook و کوکی‌های مشابه استفاده کند. کوکی ها فایل های کوچکی هستند که یک وب سایت در هنگام بازدید از یک وب سایت روی هارد دیسک شما قرار می دهد. Google Analytics و سایرین از این موارد برای ردیابی بازدید از سایت ما و سفر شما از طریق آن استفاده می‌کنند، بدون اینکه اطلاعاتی را که ممکن است شخصاً شناسایی شود جمع‌آوری کنند. می توانید این موارد را حذف و مسدود کنید. بسیاری از مرورگرها، از جمله کروم، به شما اجازه می دهند کوکی های شخص ثالث را مسدود کنید. همچنین می توانید کوکی های موجود را از مرورگر خود پاک کنید. بنابراین با پیمایش در وب سایت ما، با استفاده از انواع کوکی های نامگذاری شده توسط ما موافقت می کنید.